Komisariat Policji w Żukowie - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Komisariat Policji w Żukowie

Komisariat Policji w Żukowie


Uwaga! Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę i telefony komórkowe w godzinach pełnienia służby, a poza nimi rozmowy przekierowywane są do dyżurnego jednostki. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego.

W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Żukowie asp. Grzegorzem Bork, pod numerem telefonu 47 742-21-92.


Dzielnicowi Komisariatu Policji w Żukowie

 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr VI

mł. asp. Piotr Kostuch

Miejscowości: Żukowo

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu i zaśmiecanie przy ul. Gdyńska w miejscowości Żukowo w rejonie przyległym do sklepu "U Michała"

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach wskazanych powyżej

Zadania: w ramach służby obchodowej kontrole miejsca zagrożonego

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Zespół Patrolowo Interwencyjny KPP w Kartuzach

Czasookres obowiązywania: II półrocze

 

tel. 47 74 221 84, kom. 571 335 180

e-mail: dzielnicowy.zukowo1@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr VII

 

 

 

 

 

 

sierż. szt. Marcin Kołodziej

Miejscowości: Nowy Tuchom, Miszewko, Borowiec, Miszewo, Dąbrowa, Małkowo, Pępowo, Elżbietowo, Żukowo wieś, Otomino

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: zaśmiecanie okolicznych masywów leśnych

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie niezgodnego z prawem wyrzucania odpadów głównie budowlanych w lasach przyległych do miejscowości Małkowo , Nowy Tucham i Miszewko

Zadania: W ramach służby obchodowej zwrócenie uwagi na osoby parkujące w miejscach do tego niewyznaczonych, represjonowanie sprawców wykroczeń, prowadzenie rozmów z kierującymi, którzy przywożą dzieci do szkoły i informowanie o problemie

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Straż Leśna

Czasookres obowiązywania: II półrocze.

 

tel. 47 74 221 82, kom. 882 353 120

e-mail: dzielnicowy.zukowo6@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr VIII

sierż. szt. Rafał Leszczyński

Miejscowości: Borkowo, Rutki, Glincz, Babi Dół, Skrzeszewo Żukowskie, Przyjaźń, Stara PiłaPLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: poruszanie się z nadmierną prędkością kierujących pojazdami na ul. Spacerowej, Łapińskiej i Łąkowej w Przyjaźni

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie przedmiotowego problemu we wskazanym rejonie zagrożonym

Zadania: w ramach służby obchodowej nadzór nad wskazanym rejonem zagrożonym mający na celu ujawnienie przedmiotowego zjawiska i w razie ujawnienia wykroczenia zastosowanie środków przewidzianych w Kodeksie Wykroczeń

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kartuzach,

Czasookres obowiązywania: II półrocze

tel. 47 74 221 70, kom. 571 335 181

e-mail: dzielnicowy.zukowo4@gd.policja.gov.pl


Dzielnicowy rejonu służbowego nr IX

 

 

 

 

 

 

 

sierż. szt. Michał Kubisz

Miejscowości: Gmina Żukowo, Chwaszczyno, Tuchom, Nowy Świat, Barniewice

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: zaśmiecanie okolicznych masywów leśnych

Zakładany cel do osiągnięcia:  Wyeliminowanie niezgodnego z prawem wyrzucania odpadów głównie budowlanych w lasach przyległych do miejscowości Chwaszczyno i Tuchom

Zadania: W ramach służby obchodowej zwrócenie uwagi na osoby parkujące w miejscach do tego niewyznaczonych, represjonowanie sprawców wykroczeń, prowadzenie rozmów z kierującymi, którzy przywożą dzieci do szkoły i informowanie o problemie

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Straż Leśna

Czasookres obowiązywania: II półrocze

 

tel. 47 74 221 82, kom. 571 335 179

e-mail: dzielnicowy.zukowo2@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr X

 

 

 

 

 

 

st. sierż.  Sebastian Klamrowski

Miejscowości: Banino

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: parkowanie na osiedlach oznaczonych znakiem D-40 ,,Strefa Zamieszkania".

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie nieprawidłowości  w miejscach wskazanych powyżej

Zadania: w ramach służby obchodowej kontrole miejsca zagrożonego, celem ujawnienia nieprawidłowości przy parkowaniu pojazdów, prowadzenie rozmów z mieszkańcami na ten prawidłowego parkowania i uświadamianie ich o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów, współpraca z WRD KPP w Kartuzach

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Zespół Patrolowo Interwencyjny w KP Żukowo

Czasookres obowiązywania: II półrocze

 

tel. 47 74 221 84, kom. 571 335 171

e-mail: dzielnicowy.zukowo3@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XI

st. sierż. Bartosz Górski

Miejscowości: Rębiechowo, Czaple, Leźno, Lniska, Niestępowo, Sulmin, Widlino, Łapino Kartuskie

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu oraz dewastacja mienia przy ul. Aleja Lipowa w miejscowości Leźno  

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zagrożenia w miejscach wskazanych powyżej

Zadania: w ramach służby obchodowej kontrole miejsca zagrożonego

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Zespół Patrolowo Interwencyjny KPP w Kartuzach

Czasookres obowiązywania: II półrocze

 

tel. 47 74 221 70, kom. 516 819 359

e-mail: dzielnicowy.zukowo5@gd.policja.gov.pl